BouwmanagementOp deze pagina kunt u nazien wat er komt kijken bij de organisatie van een te ontwikkelen project. BrainStone structureert haar projecten conform deze chronologische volgorde en zorgt ervoor dat u op ieder moment een update kan opvragen over de laatste stand van zaken, uitvoeringstechnisch en financieel. Uiteraard wordt u bijgestaan met onderbouwd advies tijdens de mijlpalen en cruciale beslismomenten.

Managementwerkzaamheden
• Inventarisatie van eisen en wensen.
• Opstellen van het Programma van Eisen.
• Raming investeringskosten.
• Opzet bouwprojectorganisatie.
• Begeleiding besluitvorming.
• Aannemersselectie en overige partijen.
• Opstellen begrotingen door aannemers en overige partijen.
• Bouwkostenmanagement.
• Prijsonderhandelingen.
• Contracteren van uitvoerende partijen.
• Vergunningsmanagement.
• Projectcoördinatie (omgevingsmanagement).
• Aansturing van de bouw- en projectorganisatie.
• Procesbewaking (faseren, beheersen, beslissen).
• Projectbewaking (tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie).
• Begeleiding bij oplevering en ingebruikname object.
Directievoering & toezichtwerkzaamheden
• Projectbewaking (tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie).
• Leiding bouwvergadering.
• Coördinatie en toetsing contracten en tekenwerk.
• Beoordelen en registreren van meer- en minderwerk.
• Controle en toezicht op de bouwplaats.
• Toetsing van werktekeningen inclusief details.
• Verzorging werkadministratie.
• Verzorging vooroplevering en definitieve oplevering.
• Verzamelen van revisiebescheiden en garantiecertificaten.
• Nazorg tijdens het onderhoudstermijn.
SMART:
• Specifiek
• Meetbaar
• Acceptabel
• Realistisch
• Tijdgebonden

Uitgangspunten:
• Onafhankelijk advies
• Betrokkenheid
• Deskundigheid
• Structuur
• Daadkrachtig