ProjectontwikkelingBrainStone staat u graag bij in uw nieuwbouw, verbouw, renovatie, en uw herontwikkeling plannen. Bij deze ontwikkelingen komt degelijk onderzoek naar type bebouwing, functies in deze bebouwing en mogelijkheden in de bestemmingsplannen van de overheid naar voren. Op basis van een onafhankelijk adviesrapport kunt u stapsgewijs uw ontwikkeling verder uitrollen

Ontwikkelingsmanagement:
• Marktonderzoek.
• Haalbaarheidonderzoek.
• Functieanalyses.
• Conceptontwikkeling.
• Herontwikkeling onderzoek.
• Grondwaardeberekening.
• Commerciële en technische planontwikkeling.
• Rendementsberekeningen.
• Winstcapaciteitberekeningen.
• Advies bij verkoop en verhuur.